China Forex Expo 2018 China Forex Expo 2017 Mena Forex Expo 2015 Award Masterforex Expo 2015 Award

Giới thiệu

Lịch sử của chúng tôi

Năm 2013, nhà kinh tế Estonia - Maksim Sepp đã thành lập Nordhill Capital nhằm cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản trên thị trường tài chính cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Mục tiêu chính của chúng tôi là tăng ổn định nguồn vốn của khách hàng với rủi ro giao dịch tối thiểu có thể. Một yếu tố quan trọng khác trong công việc của chúng tôi là minh bạch trong quan hệ giữa chúng tôi với các nhà đầu tư.

Hiện nay, bạn có thể tìm thấy trong số khách hàng của chúng tôi các ngân hàng tư nhân, các quỹ, tổ chức bảo hiểm, một số cán bộ nhà nước và nhà đầu tư tư nhân. Tổng số khách hàng của chúng tôi không ngừng phát triển. Điều này cho thấy chất lượng và nhu cầu cao cho các dịch vụ của chúng tôi. Đến hôm nay đã có hơn 60 triệu USD dưới sự quản lý của chúng tôi.

Những con số nổi bật

100M+
TÀI SẢN DƯỚI SỰ QUẢN LÝ
18000+
TRUNG BÌNH QUY MÔ TÀI KHOẢN
8000+
SỐ KHÁCH HÀNG
26M+
TỔNG THU NHẬP KHÁCH HÀNG
54.9%
TRUNG BÌNH NĂM NGOÁI
4.6%
THU NHẬP HẰNG THÁNG
Maksim Sepp, nhà sáng lập
Maksim Sepp, nhà sáng lập

Maksim Sepp, nhà sáng lập

Maksim Sepp là nhà sáng lập Nordhill Capital và là một trong những nhà đồng sáng lập SFX Markets. Ông đã hoàn thành chương trình giáo dục đại học về kinh tế. Sepp đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại một trong những ngân hàng lớn nhất Estonia, ông làm việc ở đây như một nhà giao dịch trong hơn 10 năm. Sau khi rời khỏi ngân hàng, ông cùng với các cộng sự khác thành lập SFX Market và sau đó là Nordhill Capital. Maksim đảm bảo việc quản lý tổng thể các hoạt động giao dịch quỹ và trực tiếp tham gia vào sự phát triển của hệ thống giao dịch. Ông hiện đang sống ở London với vợ và hai con.


Arturs Berzins, Trưởng giao dịch
Arturs Berzins, Trưởng giao dịch

Arturs Berzins, Trưởng giao dịch

Arturs Berzins là một nhà giao dịch hàng đầu của Nordhill Capital. Mặc dù Berzins tham gia đội ngũ của chúng tôi cách đây không lâu, ông đã trở thành một trong những nhân vật chủ chốt. Vai trò chính của ông trong công ty là quản lý tài khoản khách hàng và giám sát quá trình giao dịch tự động. Ông hiện đang quản lý khoảng 10 triệu đô la của quỹ khách hàng. Berzins đã hoàn thành chương trình giáo dục đại học lĩnh vực công nghệ. Ông làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điều hành một công ty phát triển phần mềm nhỏ. Ông có vợ và ba con, hiện sống ở Riga, Latvia.


Giải thưởng: Mena Forex Expo 2015 Nordhill Capital Fastest Growing Investment Company Award Masterforex-V Expo 2015 Nordhill Capital Best Investment Fund Award China Forex Expo 2018