พบกับค่านิยมใหม่ของการ
จัดการหลักทรัพย์

  • การแยกเงินทุนของลูกค้า
  • รักษาเงินทุนของลูกค้าในธนาคารระดับแนวหน้า
  • การคุ้มครองเงินฝากของลูกค้า
  • ให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย
  • ปรับแต่งปัจจัยที่กำหนดของความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยงตามความต้องการ
  • เงื่อนไขการลงทุนที่ดี
  • การดำเนินการลงทุนได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานภายนอก
  • เราร่วมงานกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแล
China Forex Expo 2018 China Forex Expo 2017 Mena Forex Expo 2015 Nordhill Capital Fastest Growing Investment Company Award Masterforex-V Expo 2015 Nordhill Capital Best Investment Fund Award รางวัล ของเรา