Terokai nilai baru dalam
pengurusan aset

  • Pengasingan dana pelanggan
  • Dana pelanggan ditempatkan di bank utama
  • Perlindungan deposit pelanggan
  • Terdapat beberapa jenis produk pelaburan yang wujud
  • Parameter yang dilaraskan mengikut kesesuaian keuntungan dan risiko
  • Syarat-syarat pelaburan yang baik
  • Prestasi perdagangan dengan mendapat pengesahan dari pihak ketiga
  • Kami bekerja dengan broker yang dikawal selia
Broker yang disokong Charterprime AIMS
China Forex Expo 2018 China Forex Expo 2017 Mena Forex Expo 2015 Nordhill Capital Fastest Growing Investment Company Award Masterforex-V Expo 2015 Nordhill Capital Best Investment Fund Award Anugerah