Terokai nilai baru dalam
pengurusan aset

  • Pengasingan dana pelanggan
  • Dana pelanggan ditempatkan di bank utama
  • Perlindungan deposit pelanggan
  • Terdapat beberapa jenis produk pelaburan yang wujud
  • Parameter yang dilaraskan mengikut kesesuaian keuntungan dan risiko
  • Syarat-syarat pelaburan yang baik
  • Prestasi perdagangan dengan mendapat pengesahan dari pihak ketiga
  • Kami bekerja dengan broker yang dikawal selia
China Forex Expo 2018 China Forex Expo 2017 Mena Forex Expo 2015 Nordhill Capital Fastest Growing Investment Company Award Masterforex-V Expo 2015 Nordhill Capital Best Investment Fund Award Anugerah